Predná strana
Predná strana


Text na prednej strane
Poštová adresa príjemcu

Cena za tlač a doručenie: Slovensko 2,0 €, Zahraničie 2,5 € (vrátane DPH)

Zadná strana

Platba

Cena za tlač a poslanie 2 € s DPH.