POHLADNICE.sk, virtuálne, tlačené pohľadnice a blahoželania

Prevádzkovateľ

ELET, s.r.o.
Gorazdova 24
811 04 Bratislava

IČO: 313 949 81
DIČ: 2020305562
IČ DPH: SK2020305562

tel.: 02 5479 2179, 02 5479 2279

e-mail: info@pohladnice.sk

Tlač a odosielanie pohľadníc

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava

IČO: 31331131
DIČ: SK2020295860

tel.: 02 354 161 65

e-mail: tlac@sevt.sk